Manuál první pomoci, knižní ilustrace, SŠZS Chrudim