Nabídka zájmových oborů Vašeho vzdělávání . . . račte si vybrat 

 

 

Privátní výuka  se uskutečňuje částečně v prostoru mého bytu (s omezenou kapacitou), ale nyní i v prostředí vlastního domova klientůJe to způsob výuky a doučování, který má tradici už od dob Marie Terezie (existoval domácí učitel, který v rodině vzdělával) protože ne všichni zájemci - klienti se mohou dopravovat za vzděláváním nebo prostě nechtějí. Mohou si tedy tuto službu zajistit formou docházení učitele k nim domů. V ceně Vašeho domácího učitele se promítne nějaká menší částka za dojíždění k Vám, která ovšem pokrývá náklady spojené s touto službou. 

 

 Lekce hry na kytaru    

(klasická, akustická, elektrická, basová kytara) možnost výuky na nástroj z not i bez nich :

 

klasická kytara   

základy držení nástroje, hra dle kytarové školy, notového materiálu  i vlastního zájmu, akordy 

akustická kytara   

základy techniky hry, akordy, doprovody a zpěv písní ze zpěvníků a vlastního žánrového zaujetí

elektrická kytara  

technika hry, akordy, doprovody, hra v boxech, práce se zvukem, improvizace, atd.

basová kytara   

základy techniky hry, melodická basa, rozklady v akordech - chodící basa, dle vlastního zájmu

                                                                                               

 Hudební nauka a kytarová terminologie   

je součástí výukové lekce a to pouze v nezbytném rozsahu, nejsou tedy nutné další lekce nad rámec výuky nástroje (viz dojíždění do ZUŠ i  vícekrát v týdnu). Tímto šetřím Váš čas i peníze. Doplňuji tak lekce skutečně a prakticky použitelnou teorií ke hře na nástroj.

 

 Teoretická i praktická příprava na školy hudebně-uměleckého typu  

dle požadavků studenta k talentovým i dílčím zkouškám.

                                      

 Základní doprovody a zpěv písní s klavírem či klávesovými nástroji   

základy akordických doprovodů s melodizací v pravé ruce při hraní lidových nebo POP písní,  s použitím zpěvníků např. Já,písnička I.-IV.

 

 Základy kreslení a malby   

pro začínající i pokročilejší výtvarníky (základy kresby, kontura, stínování, barvy, postavy, exteriér, atd.) dle požadavků zájemce.

 

 Základy práce na PC   

základní orientace v oper. systému, údržba, základy práce v kancelářských programech Office a některých grafických programech, tvorba prezentace a volné grafiky dle požadavků a zájmu klienta, jedná se spíše o nabídku pro uživatele PC amatéry (občasné uživatel (e)-(lky), seniory, atd.).

 

 Doučování humanitních předmětů   

dějepis, občanská výchova, právo, obsluha a práce na  PC, estetika, hudební a výtvarná výchova, dějiny hudby a dějiny výtvarné kultury (nabízím pro žáky ZŠ, středoškoláky, zájemce - amatéry, jinak  dle požadavků a specifického zaměření klientů).

 

Další informace :

Perioda výuky je 1x týdně, vícekrát dle domluvy, přítomnost více zájemců na lekci snižuje cenu.

Jedna lekce je v rozsahu 45 (doporučená školní hodina) - 60 min. Podle věku a výdrže žáka-klienta(ů). Zpravidla dítě vnímá kratší dobu a dospělý vydrží pozornost celou hodinu. V ní je započtena doba příchodu a odchodu učitele nebo žáka na lekci.

 

Věková hranice k výuce je neomezená (jedná se spíše o dospělé zájemce).

 

Pokud nevlastníte nástroj (kytaru,klávesy) pomohu Vám ji vybrat a koupit. Nástroj je třeba vybrat odborně a používat vlastní (nejedná se o věc typu pračka,fén.atd...) Klavír, klávesy, PC, notebook či jiná zařízení k výuce je rovněž třeba mít vlastní. Zpěvníky (vlastní - doporučím),notový materiál a výtvarné potřeby dle vzájemné domluvy a potřeby (jedná se hl. o výkresy, skicák, tužky atd..)

                                    

Ceny :  

200,- Kč. za lekci a žáka  u mne doma  (max. 2 žáci na lekci)

250,- Kč. za lekci a žáka  u Vás doma  (možnost i více zájemců na lekci)

 

Za výuku se platí vždy s měsíční (4 lekce), čtvrtletní (10 lekcí) nebo pololetní (20 lekcí) periodou. V případě absence žáka či učitele se lekce uskuteční v náhradním termínu (dle domluvy), uhrazené platby za lekce se nevracejí (pouze ve výjimečných případech - důvodná dlouhodobá absence, opakovaná nemocnost, atd.). 

Absence žáka na lekci se omlouvá vždy s předstihem telefonicky nebo stačí SMS. Předem neomluvená nepřítomnost ze strany žáka se počítá jakoby lekce proběhla bez jakékoliv náhrady (tedy i s finanční ztrátou).

 

                                     

 Nabízím Vám :    

letitou pedagogickou praxi a způsobilost v oboru

solidnost jednání  (diskrétnost a loajalitu ve vztahu k vašemu domácímu prostředí)

individuální přístup k Vám i Vašim schopnostem a dovednostem